Uw pijnklachten over met acupunctuur

Stel uw vraag

Acupunctuur tegen pijnklachten in Bunnik

Altijd al acupunctuur overwogen maar weet u niet precies welke pijnklachten ermee verholpen kunnen worden? In de onderstaande artikelen kunt u er alles over lezen.

Acupunctuur helpt echt bij knieklachten

Nieuws heet van de naald: acupunctuurbehandelingen werken bij het verminderen van knieklachten. Dat blijkt althans uit Engels onderzoek. Doordat het aantal operaties beperkt wordt, gaat er bovendien een behoorlijke besparing van uit. Acupunctuurarts Chunlee Oei-Tan zou graag zien dat de behandelmethode ook hier een eerlijke kans krijgt.

In Engeland maakt acupunctuur deel uit van de reguliere gezondheidszorg, daar is in Nederland nog geen sprake van. “Hier staat deze methode te boek als onbewezen alternatieve geneeskunst,” zegt Oei-Tan. “Dat betekent dat er geen plek voor is in het basispakket. Afhankelijk van aanvullende verzekeringen worden therapieën deels vergoed, maar voor mensen met een smalle beurs is dat meestal niet voldoende.” Oei-Tan is gelukkig met de uitkomsten van een onderzoek in het Engelse St. Albans. Daar werden van 114 knie-artrosepatiënten – die verwezen werden voor een nieuwe knie – negentig mensen eerst met acupunctuur behandeld. Bij meer dan tachtig deelnemers nam de pijn bijna direct af. Na twee jaar deden nog altijd dertig mensen aan het onderzoek mee die als gevolg van de behandelingen geen nieuwe knie nodig hadden.

De behandeling is eenvoudig.
Oei-Tan: “De dunne naaldjes worden pijnloos ingebracht op de plekken waar de pijn zit, vaak doordat een spier verkrampt is. Die kramp trekt weg omdat de spier schrikt en dan volgt vanzelf ontspanning.” Hoe vaak een behandeling plaatsvindt, is afhankelijk van de aard van de kwetsuur. “Iemand die met een blessure van het voetbalveld komt, kan er na twee behandelingen vanaf zijn. Bij iemand die een chronische klacht heeft, duurt het langer.“ Dat neemt niet weg dat de opzet van het behandelproces hetzelfde is. De eerste maand is er iedere week een behandeling, daarna komt de patiënt een keer in de zes weken terug voor een controlebehandeling totdat het over is. Overigens is niet gezegd dat iedereen die een acupunctuurtherapie ondergaat, iets onder de leden heeft. Oei-Tan: “Van de Deense wielrenner Bjarne Riis is bekend dat hij zich liet verzorgen met acupunctuur voor een goede conditie van zijn spieren.”

Statistisch significant verschil
Het onderzoek naar de werking van acupunctuur is langdurig door wetenschappers in twijfel getrokken. De uitvoering van het onderzoek liet in hun ogen te wensen over en bovendien konden zij statistisch geen verschil aantonen tussen de effecten van echte en nepacupunctuur. Een recente studie op basis van gegevens van 18.000 patiënten die aan verschillende onderzoeken meededen, heeft daar verandering in gebracht. Volgens Oei-Tan is vast komen te staan dat er wel degelijk statistisch verschil is tussen echte en nepacupunctuur. “Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat het effect van acupunctuur op het gebied van pijnbestrijding bewezen is, zeker als het gaat om de knie, de rug, de nek en schouders en chronische hoofdpijn.” Volgens Oei-Tan moet er dan ook onderscheid gemaakt worden tussen pijnbestrijding en de overige toepassingsgebieden, zoals voor slapeloosheid, angsten en andere gemoedstoestanden. “Bij dat eerste komt er geen yin-yangtheorie aan te pas, er is totaal niets zweverigs aan.”

Lange adem

Ondanks de bemoedigende resultaten uit Engeland, zal het nog wel even duren voordat het College voor Zorgverzekeringen overstag gaat en acupunctuur voor pijnbestrijding opneemt in de basiszorg. “De Britten hebben kunnen uitrekenen dat het verminderde aantal knieoperaties een besparing van 100.000 Britse ponden heeft opgeleverd.” Of een dergelijke besparing ook in Nederland te behalen valt, is lastig vast te stellen, omdat de financiering voor de zorg hier volgens een ander model is ingericht. Maar Oei-Tan wijst erop dat acupunctuur voor pijnbestrijding niet voor niets eveneens in de Verenigde Staten en Duitsland in het basispakket is opgenomen. “Er zal een lange adem voor nodig zijn om ook ons ministerie van Volksgezondheid te laten inzien dat acupunctuur bijdraagt aan het betaalbaar houden van onze gezondheidszorg, maar ik blijf mijn best doen.”


Bron: Sportknowhow

Pijnvermindering via acupunctuur bewezen

Een internationaal onderzoek door negen epidemiologen en biostatistici heeft uit individuele gegevens van 17.922 patiënten aangetoond dat acupunctuur helpt bij de bestrijding van lage rugpijn, nek- en schouderpijn, chronische hoofdpijn en ontsteking van de gewrichten (osteoarthritis).
Daarmee is het effect van deze tot nu toe alternatief genoemde behandeling overtuigend bewezen. Vooral vrouwen zoeken hun heil bij deze vorm van alternatieve geneeswijze. Zo ook vaak ter bestrijding van hoofdpijn, overgangsklachten en overgewicht.

Afnemen

Hoewel uit veel onderzoeken blijkt dat medische klachten van mensen die een acupunctuurbehandeling ondergaan afnemen ten opzichte van mensen die geen acupunctuur kregen, erkent de medische wereld deze onderzoeken niet of nauwelijks.
De afgelopen vier jaar heeft een internationaal team, geleid door onderzoekers van het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York, vergelijkende onderzoeken verzameld, waar acupunctuur vergeleken werd met placebo-acupunctuur. Uit 1000 beschikbare studies selecteerden zij 29 onderzoeken, waarbij 17.922 patiënten met chronische pijnklachten uit Amerika, Duitsland, Spanje en Zweden waren betrokken. Hierop voerden zij de grootste acupunctuur meta-analyse ooit uit. Een analyse van individuele patiëntendata.

Placebo

Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Archives of Internal Medicine van 10 september 2012. De conclusie luidt dat acupunctuur effectief is bij de behandeling van chronische pijn en daardoor een redelijke verwijsoptie voor artsen. De verschillen tussen acupunctuur en placebo-acupunctuur – waarbij mensen de naalden door een op de huid geplakt kussentje geprikt krijgen en dus niet in hun lichaam geprikt – zijn wel significant, maar bescheiden, stellen de onderzoekers. Mogelijk zijn er andere factoren die een rol spelen in het therapeutisch effect.

"Toch is hiermee eindelijk het effect van acupunctuur bij chronische pijn bewezen volgens de spelregels van het vergelijkend onderzoek. 

Acupunctuur geeft dus wel degelijk significante verschillen ten opzichte van nepacupunctuur bij de behandeling van lage rugpijn, nek- en schouderpijn, chronische hoofdpijn en osteoarthritis,” stelt voorzitter dr. Chun Lee Oei-Tan van de NAAV.

Bewezen
Medische commentatoren in Amerika, zoals Andrew Avins uit Oakland, schreven: "We zouden patiënten met chronische pijn de acupunctuur niet moeten ontzeggen. Het is nu uit dit grootschalige onderzoek bewezen dat acupunctuur werkt en een goede verwijsoptie is.” Duitse onderzoekers die deelnamen aan het onderzoek zorgden er met eerdere klinische studies al voor dat acupunctuur de medische erkenning kreeg van hun Artsenbond, de Duitse KNMG.


Bron: Telegraaf


Maak een afspraak voor een behandeling

Wat is het belang van Acupunctuur?

Acupunctuur is een milde behandeling, zonder bijwerkingen, ter stimulering van het vermogen tot herstel. In een prille fase kan deze behandelmethode voorkomen dat de klacht verergert en in veel gevallen kan het zelfs genezend werken. In een chronische fase kan acupunctuur de klacht tot op zekere hoogte draaglijk maken, omdat het een bewezen methode voor pijnbestrijding is gebleken.
Voorbeelden uit de praktijk zijn:

 • Nekpijn
 • schouderpijn
 • rugpijn
 • kniepijn

Zowel ouderen alsook jonge sporters hebben er baat bij.

Er is ook veel wetenschappelijk onderzoek naar de werking van acupunctuur op het immuunsysteem, op het hormonale evenwicht en op de dysbalans van het vegetatieve zenuwstelsel.

Voorbeelden zijn:

 • hooikoorts
 • overgangsklachten
 • maagdarmklachten

Waarom kiest een arts voor dit specialisme?

Na enige jaren in de hulpverlening gewerkt te hebben, merken veel artsen dat er patiënten zijn die meer gebaat zijn bij eerst de subtiele aanpak op maat, dan op de forse therapieën volgens de algemene richtlijnen. Maar afhankelijk van de aandoening kan acupunctuur ook naast de noodzakelijke conventionele behandeling worden toegepast. Het moment suprème waarop acupunctuur wordt toegepast, kan een arts goed bepalen, na zes jaren behalve de functieleer van de organen, ook de ziekteleer gestudeerd te hebben.


Na vele jaren is nu gebleken, dat acupunctuur de bijwerkingen van medicatie kan verkleinen, zoals bijvoorbeeld misselijkheid bij chemotherapie. Nu dat wetenschappelijk is bewezen worden patiënten door hun oncoloog daarvoor naar de acupunctuurarts verwezen. Patiënten kunnen met behulp van acupunctuur de zware chemokuren goed doorstaan, met als resultaat de verkleining van het gezwel, waarna het chirurgisch goed kan worden verwijderd.


Een arts kiest voor dit specialisme, omdat hij hulpverlener in hart en nieren is en ook die patiënten wil helpen die meer reageren op prikkels op het lichaam dan op in te nemen medicijnen. Echter kunnen zij de medicatie wel beter verdragen na in balans te zijn geacupunctuurd.

Wat houdt acupunctuur in?

Acupunctuur betekent naaldenprik; met kleine dunne naaldjes, die pijnloos in de huidplooi worden geschoven, wordt stimulatie van het sympatische zenuwstelsel bewerkstelligt.


Bij de zich ziek voelende mens overheerst het parasympatische zenuwstelsel. De acupunctuur brengt de balans terug tussen de sympaticus en de parasympaticus en daarmee het welbevinden van de mens. De acupunctuurarts doet verder wat regulier noodzakelijk is, maar heeft er evenwel voor gezorgd dat zijn patiënt in betere conditie is, waardoor de ziektelast kleiner is en de conventionele medicatie beter wordt verdragen en goed kan aanslaan.

Voor meer informatie neem contact op

Wat is de grondgedachte erachter?

De grondgedachte erachter is, dat geen lichaam hetzelfde is en dat er behandeling op maat benodigd is. Tegenwoordig wordt dit ook in de gewone geneeskunde omarmt; gepersonaliseerde geneeskunst!

De oude Chinezen letten op de details, waardoor er verschillende behandelopties mogelijk zijn en zeer op maat gesneden. Voor een diagnose zoals onregelmatige hartslag bijvoorbeeld, wordt een puntenkeuze gemaakt al naar gelang de patiënt in elkaar steekt. Want die klacht kan voorkomen bij zowel een patiënt met hoge bloeddruk als met lage bloeddruk. Verdere details waarop de behandelaanpak wordt gebaseerd, is de mentale gesteldheid en de conditie van de patiënt.

Men spreekt dan van een "leegte" of een "volte", qua energie-batterij.

Bij een leegte oftewel een volkomen uitgeputte patiënt moeten ondanks hetzelfde etiket van de reguliere diagnose toch andere acupunctuurpunten worden aangeprikt. Bij een mentaal opgewonden patiënt zijn aanvullende punten benodigd.

Wat wordt behandeld met acupunctuur volgens de WHO (1979)?

Acute en chronische pijn

 • Hoofdpijn
 • Rug- en gewrichtspijnen
 • Spierpijn (fibromyalgie)
 • Pijnen bij kanker
 • Pijnklachten in de kaak en tanden

Maag- en darmklachten

 • Functionele maag-darmklachten
 • Gastritis
 • Chronische ontsteking
 • Prikkelbare Darm Syndroom (spastische darm)
 • Obstipatie

Kno-klachten

 • Neusbijholteontsteking
 • Amandelontsteking
 • Tinnitus
 • Reuk- en smaakstoornis
 • Duizeligheid
 • Droge ogen

Allergie

 • Hooikoorts
 • Voedselallergie
 • Astmatische klachten
 • Zonneallergie

Psychische aandoeningen

 • Depressie (neerslachtigheid)
 • Angst
 • Slapeloosheid

Verslaving

 • Rookverslaving
 • Eetverslaving
 • Alcoholverslaving
 • Drugsverslaving

Huid

 • Eczeem
 • Acne
 • Slechthelende wonden
 • Neurodermatitis

Na operaties

 • Wondgenezing
 • Infecties voorkomen
 • Lymfe-afvoer
 • Pijn en zwelling verminderen

Bewegingsaandoeningen

 • Hals, rug, en lendenwervelkolom
 • Hernia
 • Pees en gewricht
 • Tenniselleboog
 • Heup- of kniepijn
 • Carpaletunnelsyndroom
 • Pijnen bij gewrichtsslijtage

Vegetatieve zenuwstelsel

 • Slapeloosheid
 • Vermoeidheid (burn-out)
 • Onrust
 • Functionele hartklachten
 • Bloeddrukschommelingen
 • Seksuele disharmonie
 • Libidostoornis

Klachten van het zenuwstelsel

 • Migraine
 • Zenuwpijnen
 • Aangezichtspijn
 • Facialisparese
 • Verlamming
 • Beroerte
 • Zenuwpijnen
 • Pijnklachten bij gordelroos

Vrouwelijke klachten

 • Onregelmatige menstruatie
 • Pijn bij menstruatie
 • Amenorrhoea
 • Overgangsklachten
 • Endometriosis
 • Bevorderen van vruchtbaarheid
 • Hulp bij moeilijke bevalling
 • Borstpijnen bij goedaardige cysten
 • Misselijkheid bij zwangerschap