Uw pijnklachten over
met acupunctuur

Acupunctuur helpt bij pijnklachten

Altijd al acupunctuur overwogen maar, u weet niet precies welke pijnklachten ermee verholpen kunnen worden? In de onderstaande artikelen kunt u er alles over lezen.

Acupunctuur helpt echt bij knieklachten

Nieuws heet van de naald: acupunctuurbehandelingen werken bij het verminderen van knieklachten. Dat blijkt althans uit Engels onderzoek. Doordat het aantal operaties beperkt wordt, gaat er bovendien een behoorlijke besparing van uit. Acupunctuurarts Chunlee Oei-Tan zou graag zien dat de behandelmethode ook hier een eerlijke kans krijgt.

In Engeland maakt acupunctuur deel uit van de reguliere gezondheidszorg, daar is in Nederland nog geen sprake van. “Hier staat deze methode te boek als onbewezen alternatieve geneeskunst”, zegt Oei-Tan. “Dat betekent dat er geen plek voor is in het basispakket. Afhankelijk van aanvullende verzekeringen worden therapieën deels vergoed, maar voor mensen met een smalle beurs is dat meestal niet voldoende”. Oei-Tan is gelukkig met de uitkomsten van een onderzoek in het Engelse St.-Albans. Daar werden van 114 knie-artrose patiënten - die verwezen werden voor een nieuwe knie - negentig mensen eerst met acupunctuur behandeld. Bij meer dan tachtig deelnemers nam de pijn bijna direct af. Na twee jaar deden nog altijd dertig mensen aan het onderzoek mee die als gevolg van de behandelingen geen nieuwe knie nodig hadden.

acupunctuur Utrecht

Lange adem

Ondanks de bemoedigende resultaten uit Engeland, zal het nog wel even duren voordat het College voor Zorgverzekeringen overstag gaat en acupunctuur voor pijnbestrijding opneemt in de basiszorg. “De Britten hebben kunnen uitrekenen dat het verminderde aantal knieoperaties een besparing van 100.000 Britse ponden heeft opgeleverd.” Of een dergelijke besparing ook in Nederland te behalen valt, is lastig vast te stellen, omdat de financiering voor de zorg hier volgens een ander model is ingericht. Maar Oei-Tan wijst erop dat acupunctuur voor pijnbestrijding niet voor niets eveneens in de Verenigde Staten en Duitsland in het basispakket is opgenomen. “Er zal een lange adem voor nodig zijn om ook ons ministerie van Volksgezondheid te laten inzien dat acupunctuur bijdraagt aan het betaalbaar houden van onze gezondheidszorg, maar ik blijf mijn best doen.”

Bron: Sportknowhow

Statistisch significant verschil

Het onderzoek naar de werking van acupunctuur is langdurig door wetenschappers in twijfel getrokken. De uitvoering van het onderzoek liet in hun ogen te wensen over en bovendien konden zij statistisch geen verschil aantonen tussen de effecten van echte en nepacupunctuur. Een recente studie op basis van gegevens van 18.000 patiënten die aan verschillende onderzoeken meededen, heeft daar verandering in gebracht. Volgens Oei-Tan is vast komen te staan dat er wel degelijk statistisch verschil is tussen echte en nepacupunctuur. “Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat het effect van acupunctuur op het gebied van pijnbestrijding bewezen is, zeker als het gaat om de knie, de rug, nek en schouders en chronische hoofdpijn.” Volgens Oei-Tan moet er dan ook onderscheid gemaakt worden tussen pijnbestrijding en de overige toepassingsgebieden, zoals voor slapeloosheid, angsten en andere gemoedstoestanden. “Bij dat eerste komt er geen yin-yangtheorie aan te pas, er is totaal niets zweverigs aan.”

De behandeling is eenvoudig. Oei-Tan: “De dunne naaldjes worden pijnloos ingebracht op de plekken waar de pijn zit, vaak doordat een spier verkrampt is. Die kramp trekt weg omdat de spier schrikt en dan volgt vanzelf ontspanning.” Hoe vaak een behandeling plaatsvindt, is afhankelijk van de aard van de kwetsuur. “Iemand die met een blessure van het voetbalveld komt, kan er na twee behandelingen vanaf zijn. Bij iemand die een chronische klacht heeft, duurt het langer. “Dat neemt niet weg dat de opzet van het behandelproces hetzelfde is. De eerste maand is er iedere week een behandeling, daarna komt de patiënt een keer in de zes weken terug voor een controle-behandeling totdat het over is. Overigens is niet gezegd dat iedereen die een acupunctuurtherapie ondergaat, iets onder de leden heeft. Oei-Tan: “Van de Deense wielrenner Bjarne Riis is bekend dat hij zich liet verzorgen met acupunctuur voor een goede conditie van zijn spieren.”

Pijnvermindering via acupunctuur bewezen

Een internationaal onderzoek door negen epidemiologen en bio-statistici heeft uit individuele gegevens van 17.922 patiënten aangetoond, dat acupunctuur helpt bij de bestrijding van lage rugpijn, nek- en schouderpijn, chronische hoofdpijn en ontsteking van de gewrichten (osteoarthritis).

Daarmee is het effect van deze tot nu toe alternatief genoemde behandeling overtuigend bewezen. Vooral vrouwen zoeken hun heil bij deze vorm van alternatieve geneeswijze. Zo ook vaak ter bestrijding van hoofdpijn, overgansklachten en overgewicht.

Afnemen

Hoewel uit veel onderzoeken blijkt dat medische klacht van mensen die een acupunctuurbehandeling ondergaan afnemen ten opzichte van mensen die geen acupunctuur kregen, erkent de medische wereld deze onderzoeken niet of nauwelijks.

De afgelopen vier jaar heeft een internationaal team, geleid door onderzoekers van het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York, vergelijkende onderzoeken verzameld, waar acupunctuur vergeleken werd met placebo-acupunctuur. Uit 1000 beschikbare studies selecteerden zij 29 onderzoeken, waarbij 17.922 patiënten met chronische pijnklachten uit Amerika, Duitsland, Spanje en Zweden waren betrokken. Hierop voerden zij de grootste acupunctuur meta-analyse ooit uit. Een analyse op individuele patiënten data.

Placebo

Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Archives of Internal Medicine van 10 september 2012. De conclusie luidt dat acupunctuur effectief is bij de behandeling van chronische pijn en daardoor een redelijke verwijsoptie voor artsen. De verschillen tussen acupunctuur en placebo-acupunctuur - waarbij mensen de naalden door een op de huid geplakt kussentje geprikt krijgen en dus niet in hun lichaam geprikt zijn wel significant, maar bescheiden, stellen de onderzoekers. Mogelijk zijn er andere factoren die een rol spelen in het therapeutisch effect.

„Toch is hiermee eindelijk het effect van acupunctuur bij chronische pijn bewezen volgens de spelregels van het vergelijkend onderzoek. Acupunctuur geeft dus wel degelijk significante verschillen met nepacupunctuur bij de behandeling van lage rugpijn, nek- en schouderpijn, chronische hoofdpijn en osteoarthritis,” stelt voorzitter dr. Chun Lee Oei-Tan van de NAAV.

Bewezen

Medische commentatoren in Amerika, zoals Andrew Avins uit Oakland, schreven: „We zouden patiënten met chronische pijn de acupunctuur niet moeten ontzeggen. Het is nu uit dit grootschalige onderzoek bewezen, dat acupunctuur werkt en een goede verwijsoptie is.”

Duitse onderzoekers die deelnamen aan het onderzoek zorgden er met eerdere klinische studies al voor, dat acupunctuur de medische erkenning kreeg van hun Artsenbond, de Duitse KNMG.

Bron: Telegraaf

Wat wordt behandeld met acupunctuur volgens de WHO (1979)?

Acute en chronische pijn

Hoofdpijn
Rug en gewrichtspijnen
Spierpijn (fibromyalgie)
Pijnen bij kanker
Pijnklachten in de kaak en tanden

Maag- en darmklachten
Functionele maag-darmklachten
Gastritis
Chronische ontsteking
Prikkeldarm syndroom (spastische darm)
Obstipatie

 

KNO-klachten
Neusbijholtenontsteking
Amandelontsteking
Tinnitus
Reuk- en smaakstoornis
Duizeligheid
Droge ogen

Allergie
Hooikoorts
Voedselallergie
Astmatische klachten
Zonnelichtallergie

 

Psychische aandoeningen
Depressie (neerslachtigheid)
Angst
Slapeloosheid

 

Verslaving
Rookverslaving
Eetverslaving
Alcoholverslaving
Drugsverslaving

Huid
Eczeem
Acne
Slechthelende wonden
Neurodermatitis

 

Na operaties
Wondgenezing
Infecties voorkomen
Lymfe-afvoer
Pijn en zwelling verminderen

 

Bewegingsaandoedingen 
Hals, rug, en lendenwervelkolom
Hernia
Pees en gewricht
Tenniselleboog
Heup- of kniepijn
Carpale tunnel syndroom
Pijnen bij gewrichtsslijtage

 

Vegatieve zenuwstelsel
Slapeloosheid
Vermoeidheid (burnout)
Onrust
Functionele hartklachten
Bloeddrukschommelingen
Seksuele disharmonie
Libidostoornis

 

Klachten van het zenuwstelsel
Migraine
Zenuwpijnen
Aangezichtspijn
Facialisparese
Verlamming
Beroerte
Zenuwpijnen
Pijnklachten bij gordelroos

 

Vrouwelijke klachten
Onregelmatige menstruatie
Pijn bij menstruatie
Amenorrhoea
Overgangsklachten
Endometriosis
Bevorderen van vruchtbaarheid
Hulp bij moeilijke bevalling
Borstpijnen bij goedaardige cysten
Misselijkheid bij zwangerschap